Oferta


Oferta dla przedsiębiorców:

Od 20 lat prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców mających siedziby w różnych miastach Polski, jak i Europy oraz USA. Bogate doświadczenie naszego zespołu prawników gwarantuje świadczenie obsługi prawnej na najwyższym poziomie i zapewnia bezpieczeństwo prawne naszych klientów.

Naszą skuteczność oraz reputację potwierdzają licznie wygrywane spory sądowe oraz setki spraw, które udało się nam zakończyć polubownie, co uważamy za najbardziej satysfakcjonujące z punktu widzenia efektu ekonomicznego i czasowego. Stawiamy na porozumienie i zadawalające naszych klientów zakończenie sporu, a nie eskalację konfliktu.

Dzięki stałej dostępności naszych ekspertów, nieustannie stanowimy wsparcie na etapie negocjacji przy transakcjach handlowych, redagujemy umowy handlowe oraz zapewniamy asystę prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego, także przy windykacji należności.
Oferta dla klientów indywidualnych:

Od lat z sukcesami prowadzimy sprawy klientów indywidualnych. W szczególności doradzamy w sprawach z następujących obszarów:

  • prawo pracy;
  • prawo rodzinne - sprawy rozwodowe, związane z podziałem majątku oraz opieką nad dziećmi;
  • sprawy spadkowe, w tym planowanie sukcesji majątku;
  • obrót nieruchomościami.


Za cel stawiamy sobie wyjaśnienie Klientowi każdego dotyczącego Go zagadnienia prawnego w przystępny sposób oraz zagwarantowanie satysfakcjonującego rozwiązania prawnego.

Wspieramy naszych Klientów na etapie przedsądowym, dążąc do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Zapewniamy należytą ochronę praw naszych Klientów, także w postępowaniach przed sądami oraz urzędami.
Specjalizacje (obszary doradztwa):

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, świadczymy usługi we wszystkich istotnych dziedzinach prawa.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa korporacyjnego, branży budowlanej i chemicznej oraz prawa zamówień publicznych. Prowadzimy obsługę inwestycji budowlanych.

Nasze usługi obejmują zarówno udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, dokumentów, takich jak umowy, akty założycielskie spółek. Prowadzimy w szerokim zakresie negocjacje biznesowe, jak również występujemy przed sądami i urzędami, a także prowadzimy niezbędne szkolenia dla pracowników i współpracowników naszych klientów.
prawo spółek:

Doradztwo z zakresu prawa spółek, w tym fuzji i przejęć, to jeden z najistotniejszych obszarów usług świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Licht & Przeworska od momentu jej powstania w 1999 roku. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, jak również w bieżącej obsłudze i sporach korporacyjnych. Dodatkowo zajmujemy się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i reprezentacją spółek przed sądem rejestrowym.

Świadczymy obsługę zarówno na etapie rozpoczynania działalności, doradzając przy wyborze odpowiedniej struktury oraz formy prawnej, jak również wspieramy dostosowywanie formy działalności przedsiębiorców do nieustannych zmian w przepisach prawa, proponując również odpowiednie rozwiązania podatkowe.
prawo gospodarcze:

Świadczymy kompleksową obsługę prawną polskich przedsiębiorców, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego, udzielając wsparcia zarówno w bieżącej działalności gospodarczej, jak i przy rozwiązywaniu powstałych sporów. Pomoc prawna udzielana przez nas, w trakcie negocjacji i przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów wynikających z ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem zawartych umów.

Świadcząc pomoc prawną, również w języku angielskim, udzielamy wsparcia przedsiębiorcom zagranicznym, zainteresowanym rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki zbytu, w ekspansji na rynek polski. Obsługa prawna oferowana przez Kancelarię Radców Prawnych Licht & Przeworska pozwala na określenie i wybór odpowiedniej formy prawnej, miejsca prowadzenia działalności oraz rozwiązanie wszystkich istniejących i mogących pojawić się w przyszłości problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tworząc odpowiednią ku temu strategię prawno-podatkową.
Prawo cywilne:

Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska posiada wieloletnie doświadczenie, świadcząc pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Pomagamy naszym klientom zarówno przy obrocie nieruchomościami, jak i przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w różnych obszarach Ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym i życiu codziennym.

Świadczenie naszych usług polega na doraźnym udzielaniu porad prawnych (w tym porady prawne online), przygotowywaniu projektów i opiniowaniu umów. Ponadto na życzenie klienta uczestniczymy w negocjacjach, a także przy zawieraniu umów przedwstępnych oraz ostatecznych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych (przyjęcie, odrzucenie spadku, sprawy testamentowe, podział majątku spadkowego). Nasi prawnicy odnoszą sukcesy przed sądami w sprawach o podział majątku małżeńskiego, zniesienie współwłasności, sporach sąsiedzkich oraz wspólnot mieszkaniowych. Ponadto zajmujemy się kredytami frankowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi.
prawo budowlane:

Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Niezawodnie pomagamy naszym klientom przeprowadzić proces inwestycyjny (budowlany) niezależnie od jego etapu, a także efektywnie reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych, czy przed sądami administracyjnymi. Zapewniamy pełne wsparcie prawne inwestorom, obejmujące przygotowywanie projektów umów (np. o roboty budowlane, deweloperskich), opinii prawnych, wniosków, zażaleń, odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, skarg do sądu administracyjnego. W imieniu naszych klientów dochodzimy realizacji roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, a także zajmujemy się windykacją należności Od wielu lat kancelaria świadczy stałą obsługę prawną Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją bezpieczeństwa oraz satysfakcji klientów.
Prawo bankowe:

Doradzamy inwestorom oraz deweloperom przy transakcjach międzynarodowych i krajowych (zarówno bilateralnych, jak i konsorcjalnych). Doświadczenie oraz znajomość zagadnień regulacyjnych dotyczących bankowości wykorzystujemy w negocjacjach z bankami, ustalając w imieniu klienta dogodne warunki kredytowe. Kompleksowa znajomość prawnego otoczenia sektora bankowego pozwala nam w odpowiedzialny sposób doradzać zarówno przy transakcjach, jak i umowach, a także zapewnia jasność i klarowność w kontaktach z organami nadzoru.
prawo administracyjne:

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracji publicznej, samorządami i sądami administracyjnymi. Nasz Zespół tworzą doświadczeni prawnicy sprawnie poruszający się w zawiłościach procedury administracyjnej. Pomagamy klientom dopełnić niezbędnych formalności, dbamy o respektowanie ich praw oraz czuwamy nad sprawnością i szybkością postępowań administracyjnych.
Prawo pracy:

Świadczymy nasze usługi prawne we wszystkich sprawach określonych przepisami prawa pracy, w tym przygotowujemy dokumenty niezbędne do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Współpraca pomiędzy odpowiednio Pracodawcą/Pracownikiem a kancelarią ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa prawnego związanego z polityką kadrową i zatrudnieniem oraz zminimalizowanie ryzyk prawnych w tym zakresie.

Naszych klientów reprezentujemy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz przed Urzędem Pracy w trakcie wszystkich koniecznych procedur, jak i w trakcie przeprowadzanych kontroli. Pracodawcom doradzamy zarówno w obrębie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Reprezentujemy pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych we wszelkich rodzajach spraw, w tym z obszaru zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej. Ponadto oferujemy pomoc przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (PFRON).
prawo własności intelektualnej i RODO:

Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w obszarze ustanawiania, ochrony, wykorzystania i przenoszenia praw na dobrach niematerialnych. Prawnicy kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, tj. praw autorskich i pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w sprawach dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz doradzamy przy zawieraniu umów, zbywaniu praw, podczas sporów przed Urzędem Patentowym czy sądami.
Prawo celne i podatkowe:

Naszą ofertę kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego oraz celnego kierujemy do przedsiębiorców dokonujących transakcji na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy naszym klientom w pełni profesjonalną i skuteczną pomoc prawną.

Do usług świadczonych przez kancelarię w obszarze prawa celnego należą przede wszystkim:

  • analiza procedur związanych z przepływem dokumentów w obrocie międzynarodowym;
  • doradztwo i zastępstwo prawne w sprawach celnych;
  • wsparcie i reprezentacja w kontaktach z organami administracji celnej.


Nasi eksperci od wielu lat aktywnie wspierają klientów w realizacji ich planów biznesowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz otwarciu na nowe zjawiska i trendy gospodarcze, oferujemy obsługiwanym przez kancelarię Przedsiębiorcom efektywne i nowoczesne rozwiązania, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w szybko zmieniającym się otoczeniu prawno-podatkowym. Prowadzimy doradztwo w szczególności w zakresie podatku dochodowego, VAT a także podatków i opłat lokalnych, podatków od spadków i darowizn.


informacje

jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 91 431 16 66

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

czy wiesz, że...

Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c. działa na szczecińskim rynku od 1999 roku. Jest jedną z największych Kancelarii Pomorza Zachodniego.

Zespół Kancelarii tworzy 20 wysoko wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów. Głównym profilem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w tym w języku angielskim.

Oferujemy usługi w systemie rozliczeń abonamentowych (stała obsługa prawna) lub godzinowych, jak również przyjmujemy pojedyncze zlecenia.

Nasza Kancelaria może pochwalić się licznymi prestiżowymi wyróżnieniami do których należą min; od 2005 trzecie/czwarte miejsce wśród największych kancelarii, w rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika "Rzeczpospolita" Pomorza Zachodniego.