Nasz zespół

Nadrzędnym celem kancelarii jest kompleksowe zabezpieczenie interesów klientów. Nasz Zespół tworzą najwyższej klasy eksperci. Staranny dobór pracowników oraz współpracowników przyczynia się do osiągania sukcesów przez naszych klientów, a tym samym przez kancelarię.

Pracujemy w zespole radców prawnych i adwokatów, a nasza współpraca oparta jest na zasadzie partnerstwa. Każdy z nas specjalizuje się w wybranej przez siebie dziedzinie prawa. Jednocześnie różnorodność zagadnień i problemów, z którymi się spotykamy świadcząc na co dzień szeroką obsługę prawną, pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia niemal we wszystkich kluczowych dziedzinach prawa.

Praca w zespole wyspecjalizowanych prawników daje możliwość świadczenia usług w szerokim zakresie, co w konsekwencji pozwala sprostać specyficznym, indywidualnym wymaganiom naszych klientów. W ramach projektów tworzymy efektywne zespoły łącząc kompetencje, kompleksowo zajmując się powierzanymi sprawami w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług.

Praca w zespole nie tylko ułatwia rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień prawnych, lecz daje możliwość zoptymalizowania czasu pracy, a dzięki temu obniżenia kosztów związanych z obsługą prawną.

Od lat pod naszym patronatem doświadczenie zawodowe zdobywają aplikanci wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy i kultury osobistej. Po odbytej aplikacji i pomyślnie zdanym egzaminie zawodowym, często z najwyższą średnią ocen, wielu z nich zasila grono radców prawnych naszej kancelarii.
Wspólnicy


radca prawny Bożena Licht

Od początku istnienia kancelarii dba o to, aby kancelaria świadczyła usługi na najwyższym poziomie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, zarówno polskich jak i z kapitałem zagranicznym (amerykańskim, szwedzkim, duńskim i hiszpańskim), jednostek samorządu terytorialnego, w tym miasta na prawach powiatu, samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym - w prawie spółek handlowych oraz obrotu nieruchomościami.

Doradza przedsiębiorcom przy realizacji procesów inwestycyjnych, także w branży chemicznej. Będąc od 2016 roku członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. aktywnie uczestniczy w realizacji największej inwestycji chemicznej w Polsce. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia interes Klienta. Świadczy obsługę prawną również w języku angielskim.

Dodatkowo prowadzi profesjonalne szkolenia z dziedziny prawa cywilnego, budowlanego, zamówień publicznych, prawa pracy m.in. dla Północnej Izby Gospodarczej, BCC i Najwyższej Izby Kontroli oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Radca prawny Bożena Licht współpracuje z Północną Izbą Gospodarczą, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, jest ekspertem Business Centre Club oraz bierze czynny udział w działalności Sądu Arbitrażowego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, jak również jest wieloletnim członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.Doświadczenie zawodowe:
 • w latach 1999-2001 r. wspólnik - partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Lege Artis;
 • od 2001 r. wspólnik - partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c. w Szczecinie;
 • w latach 1999-2001 r. radca prawny Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • od 2016 r. członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.;
 • współtwórca oraz wieloletni członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego;
 • od 2006 r. członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie - funkcja arbitra Sądu Polubownego przy Północnej Izbie Gospodarczej;
 • od 2008 r. Wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej;
 • wieloletni członek Business Center Club - Loży Szczecińskiej oraz Business Club w Szczecinie;
 • wieloletni członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie - obecnie Przewodnicząca Komisji ds. wpisów na listę radców prawnych.


Wykształcenie:
 • absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim (praca magisterska z zakresu prawa międzynarodowego, staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie - w Departamencie Prawno - Traktatowym);
 • studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku zarządzanie biznesem;
 • aplikacja w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie zakończona zdobyciem tytułu radcy prawnego.

radca prawny Alicja Przeworska

Doświadczenie zdobyła podczas świadczenia pracy na rzecz międzynarodowego koncernu Ernst & Young sp. z o.o. i spółka akcyjna w Warszawie i Poznaniu, w zakresie prawa podatkowego oraz usług doradczych i audytowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno polskich, jak i z kapitałem zagranicznym, w tym amerykańskim, szwedzkim, duńskim, hiszpańskim oraz koreańskim. Radca prawny obsługuje podmioty o rozmaitym profilu działalności, poczynając od przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, medycznej i bankowej, po przedsiębiorstwa zajmujące się zakładaniem i eksploatacją elektrowni wiatrowych, czy budową i dystrybucją konstrukcji sferycznych.

Alicja Przeworska specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, prawie pracy i podatkowym. Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowa obsługa międzynarodowej transakcji sprzedaży farm wiatrowych opiewającej na kwotę kilku milionów euro. Dodatkowym atutem tego radcy prawnego jest wiedza z zakresu obsługi spółek (obejmująca tworzenie spółek, obsługę organów spółek, podziały, łączenia i przekształcenia spółek), a także obsługi prawnej miast na prawach powiatu, gmin oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Radca prawny świadczy usługi prawne, również w języku angielskim, m.in. dzięki doświadczeniu zdobytym w firmie doradczej Ernst & Young. Obsługa prawna przedsiębiorców z udziałem kapitału zagranicznego wymaga specjalistycznych tłumaczeń tekstów prawnych. 

Radca prawny Alicja Przeworska współpracuje z Północną Izbą Gospodarczą, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, jest ekspertem Business Centre Club oraz bierze czynny udział w działalności Sądu Arbitrażowego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.Doświadczenie zawodowe:
 • w latach 1994-1997 r. doradca w dziale podatkowo - prawnym Ernst & Young: przygotowywanie strategii podatkowej;
 • w latach 1997-1999 r. specjalista w dziale podatkowo - prawnym Ernst & Young: doradztwo prawne obejmujące w szczególności prawo handlowe, finansowe, cywilne i pracy;
 • w 1999 r. radca prawny w dziale podatkowo - prawnym Ernst & Young - całkowita i profesjonalna obsługa klientów;
 • w latach 1999-2001 r. wspólnik - partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Lege Artis;
 • od 2001 r. wspólnik - partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c. w Szczecinie;
 • współtwórca oraz wieloletni członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego;
 • od 2006 r. członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie - funkcja arbitra Sądu Polubownego przy Północnej Izbie Gospodarczej;
 • wieloletni członek Business Center Club - Loży Szczecińskiej oraz Business Club w Szczecinie.


Wykształcenie:
 • absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim;
 • ukończenie aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie zakończona zdobyciem tytułu radcy prawnego.

informacje

jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 91 431 16 66

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

czy wiesz, że...

Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c. działa na szczecińskim rynku od 1999 roku. Jest jedną z największych Kancelarii Pomorza Zachodniego.

Zespół Kancelarii tworzy 20 wysoko wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów. Głównym profilem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w tym w języku angielskim.

Oferujemy usługi w systemie rozliczeń abonamentowych (stała obsługa prawna) lub godzinowych, jak również przyjmujemy pojedyncze zlecenia.

Nasza Kancelaria może pochwalić się licznymi prestiżowymi wyróżnieniami do których należą min; od 2005 trzecie/czwarte miejsce wśród największych kancelarii, w rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika "Rzeczpospolita" Pomorza Zachodniego.